The University of Toledo Medical Center

/ut-medical-center/
/ut-medical-center/billing/

Billing Services

/
 

Contact Us

Drepturile și protecțiile dvs. împotriva facturilor medicale surpriză

Atunci când beneficiați de îngrijire de urgență sau de tratament de la un furnizor din afara rețelei în cadrul unui spital sau centru de chirurgie în regim ambulatoriu din cadrul rețelei, sunteți protejat(ă) împotriva facturării diferențelor de cost. În astfel de cazuri, nu trebuie să primiți o factură pentru o sumă mai mare decât cea aferentă coplății, coasigurării și/sau costurilor deductibile aferente planului dvs.

Ce înseamnă „facturarea diferențelor de cost” (uneori denumită „factura surpriză”)?

Atunci când consultați un medic sau un alt furnizor de îngrijiri medicale, este posibil să datorați anumite cheltuieli proprii, precum coplată, coasigurare sau costuri deductibile. Este posibil să trebuiască să plătiți costuri suplimentare sau chiar factura totală atunci când consultați un furnizor sau vizitați o unitate de îngrijiri medicale care nu se află în rețeaua planului dvs. medical.

„Din afara rețelei” înseamnă furnizori și unități care nu au semnat un contract cu furnizorul planului dvs. medical pentru oferirea de servicii. Furnizorilor din afara rețelei li se permite să emită facturi pentru diferența dintre ce este inclus în planul dvs. și suma totală percepută pentru un serviciu. Acest lucru se numește facturarea diferențelor de cost. Cel mai probabil, această sumă este mai mare decât costurile percepute în rețea pentru același serviciu și este posibil să nu fie luată în calcul ca sumă deductibilă din planul dvs. sau din limita anuală plătită de dvs.

„Factura surpriză” reprezintă o factură neașteptată cu diferența de plată. Acest lucru se poate întâmpla atunci când nu puteți controla cine este implicat în îngrijirea dvs., precum atunci când aveți o urgență sau când programați o vizită la o unitate medicală din rețea, dar sunteți tratat(ă) în mod neașteptat de un furnizor din afara rețelei. Facturile medicale surpriză pot ajunge să coste mii de dolari în funcție de procedura sau serviciul furnizat.

Sunteți protejat(ă) împotriva facturării diferenței de cost în următoarele cazuri:

Servicii de urgență

Dacă suferiți de o afecțiune medicală care necesită îngrijire de urgență și beneficiați de servicii de îngrijire de urgență de la un furnizor sau o unitate medicală din afara rețelei, aceștia vă pot factura cel mult valoarea cheltuielilor care vă revin conform planului dvs. pentru servicii în rețea (precum coplata, coasigurarea și cheltuielile deductibile). Nu puteți primi o factură pentru diferențele de cost pentru aceste servicii de urgență. Aceasta include servicii pe care le puteți primi și după ce starea dvs. s-a stabilizat, cu excepția cazului în care vă exprimați acordul în scris și renunțați la protecțiile dvs. de a nu primi o factură pentru diferențe de cost pentru aceste servicii ulterioare stabilizării.

Legislația din Ohio protejează pacienții cu planuri de asigurare reglementate de stat și planuri de asigurare care intră în competența administratorului asigurărilor împotriva facturilor pentru diferențe de cost pentru servicii de urgență incluse în plan furnizate de un furnizor din afara rețelei în cadrul unei unități de urgență din afara rețelei și al unei unități de urgență din cadrul rețelei. Aceste protecții impun pacienților să plătească doar sumele care le revin conform planurilor pentru servicii în cadrul rețelei. Pentru informații suplimentare, consultați Ohio Rev. Cod §§ 3922.01, 3902.50, 3902.51.

Anumite servicii furnizate în cadrul unui spital sau centru chirurgical în regim ambulatoriu din cadrul rețelei

Atunci când beneficiați de servicii într-un spital sau centru chirurgical în regim ambulatoriu din cadrul rețelei, este posibil ca anumiți furnizori să nu facă parte din rețea. În aceste cazuri, sumele pe care acești furnizori vi le pot factura sunt, cel mult, sumele care vă revin conform planului dvs. pentru servicii în cadrul rețelei. Acest lucru se aplică serviciilor de medicină de urgență, anestezie, patologie, radiologie, laborator, neonatologie, chirurg asistent, medic generalist sau medic de terapie intensivă. Acești furnizori nu vă pot emite facturi pentru diferențe de cost și nu vă pot solicita să renunțați la protecțiile dvs. de a nu primi o factură pentru diferențele de cost.

Dacă beneficiați de alte tipuri de servicii în cadrul acestor unități medicale din cadrul rețelei, furnizorii din afara rețelei nu vă pot emite factură pentru diferențe de cost, decât dacă v-ați exprimat acordul în scris și ați renunțat la protecțiile dvs.

Nu vi se va solicita niciodată să renunțați la protecțiile dvs. împotriva facturării diferenței de cost. De asemenea, nu sunteți obligat(ă) să beneficiați de îngrijire în afara rețelei. Puteți alege un furnizor sau o unitate medicală care să facă parte din rețeaua planului dvs.

Legislația din Ohio protejează pacienții cu planuri de asigurare reglementate de stat și planuri de asigurare care intră în competența administratorului asigurărilor împotriva facturilor pentru diferențe de cost pentru servicii incluse în plan furnizate de un furnizor din afara rețelei în cadrul unei unități medicale din cadrul rețelei dacă pacientul nu a avut capacitatea să solicite un furnizor din cadrul rețelei. Aceste protecții impun pacienților să plătească doar sumele care le revin conform planurilor pentru servicii în cadrul rețelei. Pentru toate celelalte servicii medicale furnizate unui pacient asigurat de către un furnizor din afara rețelei în cadrul unei unități din rețea, unui pacient nu i se poate factura diferența de cost decât dacă pacientul este informat, i se oferă o estimare onestă a costurilor serviciilor medicale și este de acord cu acestea. Pentru informații suplimentare, consultați Ohio Rev. Cod §§ 3922.01, 3902.50, 3902.51.

În cazul în care considerați că ați fost facturat(ă) incorect, puteți contacta Departamentul de Asigurări din Ohio la tel. 800-686-1526.

În situațiile în care facturarea diferențelor de cost nu este permisă, beneficiați și de următoarele protecții:

  • Sunteți responsabil(ă) doar pentru plata sumei care vă revine din costurile percepute (precum coplata, coasigurarea și cheltuielile deductibile pe care le-ați fi plătit dacă furnizorul sau unitatea medicală ar fi făcut parte din rețea). Planul dvs. medical va plăti costurile suplimentare direct către furnizorii și unitățile medicale din afara rețelei.
  • În general, planul dvs. medical trebuie:
    • Să acopere servicii de urgență fără să fie nevoie ca dvs. să obțineți aprobare pentru servicii în avans (aspect cunoscut ca „autorizație prealabilă”).
    • Să acopere servicii de urgență oferite de furnizori din afara rețelei.
    • Să justifice suma datorată furnizorului sau unității medicale (distribuția costurilor) în raport cu suma pe care ar fi plătit-o unui furnizor sau unități medicale din rețea și să prezinte suma în raportul de beneficii.
    • Să ia în calcul orice sumă pe care ați plătit-o pentru servicii de urgență sau servicii din afara rețelei ca plăți deductibile din plan și din limita de plăți efective.

În cazul în care considerați că ați fost facturat(ă) incorect, puteți contacta Departamentul de Asigurări din Ohio la tel. 800-686-1526.

Accesați www.cms.gov/nosurprises/consumers sau sunați la 800-985-3059 pentru mai multe informații despre drepturile dvs. conform legii federale.

Last Updated: 8/17/22