The University of Toledo Medical Center

/ut-medical-center/
/ut-medical-center/billing/

Billing Services

/
 

Contact Us

Uw rechten en beschermingen tegen onverwachte medische rekeningen

Wanneer u spoedeisende zorg ontvangt of wordt behandeld door een provider buiten het netwerk in een ziekenhuis of ambulant chirurgisch centrum, bent u beschermd tegen saldofacturering. In deze gevallen moet u niet meer in rekening worden gebracht dan de eigen bedragen, co-assurantie en/of aftrekpost van uw plan.

Wat is “saldofacturering” (soms “onverwachte facturering” genoemd)?

Wanneer u naar een dokter of andere zorgaanbieder gaat, bent u wellicht bepaalde kosten uit eigen zak verschuldigd, zoals een eigen bedrag, co-assurantie of aftrekpost. U hebt wellicht aanvullende kosten of u moet de gehele rekening betalen als u naar een zorgaanbieder gaat of een zorginstelling bezoekt die niet in het netwerk van uw gezondheidsplan zit.

“Buiten het netwerk” betekent providers en instellingen die geen contract hebben getekend met uw gezondheidsplan om diensten te verlenen. Providers buiten het netwerk kunnen zijn toegestaan om u in rekening te brengen voor het verschil tussen wat uw plan betaalt en het volledige bedrag dat in rekening wordt gebracht voor een dienst. Dit wordt “saldofacturering” genoemd. Dit bedrag is waarschijnlijk meer dan kosten binnen het netwerk voor dezelfde service en worden wellicht niet meegeteld bij de aftrekposten of jaarlijkse limiet uit eigen zak van uw plan.

“Onverwachte facturering” is een onverwachte saldofactuur. Dit kan gebeuren wanneer u geen controle hebt wie er betrokken is bij uw zorg—zoals wanneer u een noodgeval hebt of wanneer u een bezoekt inplant bij een instelling binnen het netwerk maar onverwacht wordt behandeld door een aanbieder buiten het netwerk. Onverwachte medische rekeningen zoueden duizenden dollar kunnen kosten afhankelijk van de ingreep of dienst.

U bent beschermd tegen saldofacturering voor:

Nooddiensten

Als u een medische noodsituatie hebt en nooddiensten ontvangt van een aanbieder of instelling buiten het netwerk, dan is het meeste dat zij u in rekening kunnen brengen uw bedrag van kostendeling binnen het netwerk van uw plan (zoals eigen betalingen, co-assurantie en aftrekposten). U kunt niet een saldofactuur krijgen voor deze nooddiensten. Deze omvatten diensten die u kunt ontvangen nadat u in stabiele conditie verkeert, tenzij u schriftelijke toestemming geeft en uw beschermingen opgeeft om geen saldofactuur te ontvangen voor deze diensten na stabilisatie.

De wet van Ohio beschermt patiënten die worden gedekt door door de staat gereguleerde verzekeringsregelingen en verzekeringsregelingen die onderworpen zijn aan de jurisdictie van de hoofdinspecteur van verzekering tegen saldofacturering voor gedekte nooddiensten verleend door een provider buiten het netwerk bij een noodzorginstelling buiten het netwerk en bij een noodzorginstelling binnen het netwerk. Deze beschermingen vereisen dat patiënten alleen hun bedragen van kostendeling in het netwerk betalen. Zie voor meer informatie Ohio Rev. Code §§ 3922.01, 3902.50, 3902.51.

Bepaalde services in een ziekenhuis of ambulant chirurgisch centrum in het netwerk

Wanneer u diensten ontvangt van een ziekenhuis of ambulant chirurgisch centrum binnen het netwerk, kunnen bepaalde providers daar buiten het netwerk zijn. In deze gevallen is het meeste dat deze providers u in rekening kunnen brengen het bedrag van kostendeling binnen het netwerk van uw plan. Dit is van toepassing op spoedeisende geneeskunde, anesthesie, pathologie, radiologie, laboratorium, neonatologie, assistent-chirurg, hospitaalbroeder, of diensten van intensivisten. Deze providers mogen geen salodfactuur sturen en mogen u niet vragen om uw beschermingen om geen saldofactuur te krijgen op te geven.

Als u andere soorten diensten ontvangt in deze instellingen binnen het netwerk, dan kunnen providers buiten het netwerk u geen saldofactuur sturen, tenzij u schriftelijke toestemming geeft en uw beschermingen opgeeft.

U bent nooit vereist om uw beschermingen tegen saldofacturering op te geven. U bent niet vereist om zorg buiten het netwerk te zoeken. U kunt een provider of instelling in het netwerk van w plan kiezen.

De wet van Ohio beschermt patiënten die worden gedekt door door de staat gereguleerde verzekeringsregelingen en verzekeringsregelingen die onderworpen zijn aan de jurisdictie van de hoofdinspecteur van verzekering tegen saldofacturering voor gedekte diensten verleend door een provider buiten het netwerk bij een instelling in het netwerk als een patiënt niet het vermogen had om te verzoeken om een provider binnen het netwerk. Deze beschermingen vereisen dat patiënten alleen hun bedragen van kostendeling in het netwerk betalen. Voor alle andere medische diensten die worden verleend aan een gedekte patiënt door een provider buiten het netwerk in een instelling binnen het netwerk, kan een patiënt geen saldofactuur krijgen tenzij de patiënt is geïnformeerd, een kostenraming in goed vertrouwen heeft gekregen van de kosten van de gezondheidszorg, en instemt. Zie voor meer informatie Ohio Rev. Code §§ 3922.01, 3902.50, 3902.51.

Als u denkt dat u ten onrechte bent gefactureerd, kunt u contact opnemen met de Ohio Department of Insurance op 800-686-1526.

Wanneer saldofacturering niet is toegestaan, hebt u tevens deze beschermingen:

  • U bent alleen verantwoordelijk voor het betalen van uw aandeel van de kosten (zoals de eigen betalingen, co-assurantie en aftrekposten die u zou betalen indien de provider of instelling in het netwerk zou zitten). Uw gezondheidsplan betaalt direct enige aanvullende kosten aan providers en instellingen buiten het netwerk.
  • Over het algemeen moet uw gezondheidsplan:
    • Nooddiensten dekken zonder u te vereisen om van tevoren goedkeuring te krijgen voor diensten (ook wel “voorafgaande autorisatie” genoemd).
    • Nooddiensten door providers buiten het netwerk
    • Wat u verschuldigd bent aan de provider of instelling (kostendeling) baseren op wat het zou betalen aan een provider of instelling binnen het netwerk en dat bedrag weergeven in uw toelichting van voordelen.
    • Enig bedrag dat u betaalt voor nooddiensten of diensten buiten het netwerk meetellen richting uw aftrekpost en limiet uit eigen zak binnen het netwerk.

Als u denkt dat u ten onrechte bent gefactureerd, kunt u contact opnemen met de Ohio Department of Insurance op 800-686-1526.

Ga naar www.cms.gov/nosurprises/consumers of bel 800-985-3059 voor meer informatie over uw rechten onder federale wetgeving.

Last Updated: 8/16/22