The University of Toledo Medical Center

/ut-medical-center/
/ut-medical-center/billing/

Billing Services

/
 

Contact Us

Ваші права та захист від неочікуваних медичних рахунків

У разі отримання невідкладної допомоги або лікування в позамережевого постачальника у внутрішньомережевій лікарні чи амбулаторному хірургічному центрі вам надається захист від виставлення рахунків на залишок суми. У цих випадках із вас не повинна стягуватися сума, що перевищує доплату, співстрахування та/або утримання за вашим планом.

Що таке «виставлення рахунків на залишок суми» (інколи його називають «неочікуваним виставленням рахунків»)?

Коли ви звертаєтеся до лікаря чи іншого постачальника медичних послуг, у вас можуть виникати певні фактичні витрати, як-от доплата, співстрахування або утримання. У вас можуть виникнути додаткові витрати або ви можете сплатити весь рахунок, якщо ви звернетеся до постачальника або відвідаєте медичний заклад, які не входять до мережі вашого плану охорони здоров’я.

«Позамережевими» є постачальники та заклади, які не підписали контракт із вашим планом охорони здоров’я на надання послуг. Позамережевим постачальникам може бути дозволено виставляти вам рахунок на різницю між сумою, яка сплачується відповідно до вашого плану, і повною сумою, сплаченою за послугу. Це називається «виставлення рахунків на залишок суми». Ця сума, імовірно, перевищує витрати в мережі на ту саму послугу та може не враховуватися до утримання або річного ліміту власних коштів вашого плану.

«Неочікуване виставлення рахунків» — це несподіваний рахунок на залишок суми. Це стається, коли ви не можете контролювати, хто бере участь у наданні вам лікування, наприклад, якщо у вас надзвичайна ситуація або ви запланували візит до внутрішньомережевого закладу, але несподівано послуги вам надає позамережевий постачальник.Неочікувані медичні рахунки можуть містити суми в тисячі доларів залежно від процедури чи послуги.

Ви захищені від виставлення рахунків на залишок суми за:

Послуги з невідкладної допомоги

Якщо ви потребуєте невідкладної медичної допомоги й отримуєте відповідні послуги від позамережевого постачальника послуг або закладу, найбільша сума, яку вони можуть виставити вам, — це сума розподілу витрат вашого внутрішньомережевого плану (наприклад, доплата, співстрахування та утримання). Ви не повинні отримувати виставлені рахунки на залишок суми за ці послуги з невідкладної допомоги. Це стосується послуг, які ви можете отримувати після стабілізації вашого стану, якщо ви не надасте письмову згоду та не відмовитеся від свого захисту від виставлення рахунку на залишок суми за надання цих послуг після стабілізації.

Закон штату Огайо захищає пацієнтів у межах державних планів страхування та планів страхування, які підпадають під юрисдикцію суперінтенданта страхування, від виставлення рахунків на залишок суми за охоплені послуги з невідкладної допомоги, які надаються позамережевим постачальником у позамережевому та внутрішньомережевому закладах невідкладної допомоги. Цей захист вимагає, щоб пацієнти сплачували лише внутрішньомережеві суми розподілу витрат. Додаткову інформацію див. в Переглянутому кодексі штату Огайо §§ 3922.01, 3902.50, 3902.51.

Певні послуги в мережевій лікарні або амбулаторному хірургічному центрі

Коли ви отримуєте послуги у внутрішньомережевій лікарні або амбулаторному хірургічному центрі, їх можуть надавати деякі позамережеві постачальники. У цих випадках найбільша сума, яку ці постачальники можуть виставити вам, — це сума розподілу витрат відповідно до вашого внутрішньомережевого плану. Це стосується невідкладної медичної допомоги, анестезії, патології, рентгенології, лабораторних послуг, неонатології, а також послуг помічника хірурга й лікарів або реанімаційних послуг.Ці постачальники не можуть виставляти вам рахунок на залишок суми й не повинні просити відмовитися від захисту від виставлення таких рахунків.

Якщо ви отримуєте інші види послуг у цих внутрішньомережевих закладах, позамережеві постачальники не можуть виставляти вам рахунок на залишок суми, якщо ви не надасте письмову згоду та не відмовитеся від свого захисту.

Ви ніколи не зобов’язані відмовлятися від захисту від виставлення рахунку на залишок суми.Ви також не зобов’язані отримувати позамережеве лікування. Ви можете вибрати постачальника або заклад у мережі свого плану.

Закон штату Огайо захищає пацієнтів у межах державних планів страхування та планів страхування, які підпадають під юрисдикцію суперінтенданта страхування, від виставлення рахунків на залишок суми за охоплені послуги, які надаються позамережевим постачальником у внутрішньомережевому закладі, якщо пацієнт не має можливості звернутися до внутрішньомережевого постачальника. Цей захист вимагає, щоб пацієнти сплачували лише внутрішньомережеві суми розподілу витрат. За всі інші медичні послуги, які надаються пацієнту позамережевим постачальником у внутрішньомережевому закладі, не можна виставляти рахунок на залишок суми, якщо пацієнту не надано відповідну інформацію й добросовісну оцінку вартості медичних послуг і не отримано від нього відповідну згоду. Додаткову інформацію див. в Переглянутому кодексі штату Огайо §§ 3922.01, 3902.50, 3902.51.

Якщо ви вважаєте, що вам виставлено неправильний рахунок, ви можете зв’язатися з Департаментом страхування штату Огайо за номером 800-686-1526.

Якщо виставлення рахунків на залишок суми заборонено, у вас також є такі засоби захисту:

  • Ви несете відповідальність лише за оплату своєї частки витрат (наприклад, доплати, співстрахування та утримання, які ви сплачували б, якби постачальник або заклад належали до мережі).Ваш план охорони здоров’я сплачуватиме будь-які додаткові витрати безпосередньо позамережевим постачальникам послуг.
  • Зазвичай ваш план охорони здоров’я повинен:
    • Покривати послуги з невідкладної допомоги без попереднього схвалення послуг (також відомого як «попередня авторизація»).
    • Покривати послуги з невідкладної допомоги, надані позамережевими постачальниками.
    • Розраховувати суму, яку ви маєте сплатити постачальнику послуг або закладу (розподіл витрат), на підставі суми, яку він сплатить внутрішньомережевому постачальнику або закладу, і вказувати цю суму в поясненні до пільг.
    • Зараховувати будь-яку суму, яку ви сплачуєте за послуги з невідкладної допомоги або позамережеві послуги, до внутрішньомережевих утримань і ліміту на доплату із власних коштів.

Якщо ви думаєте, що вам було виставлено неправильний рахунок, ви можете зв’язатися з Департаментом страхування штату Огайо за номером 800-686-1526.

Відвідайте сайт www.cms.gov/nosurprises/consumers або зателефонуйте за номером
800-985-3059, щоб отримати додаткову інформацію про свої права відповідно до федерального законодавства.

Last Updated: 8/16/22